De basisopleiding leidinggevende kan in de vorm van een groepsopleiding of individueel die specifiek ontwikkeld is voor de leidinggevenden binnen uw bedrijf. Zij vormen vaak de spil van het bedrijf: weten overal van, zijn verantwoordelijk voor het het werk moeten verantwoording afleggen aan de leidinggevende, maar ook aan de klant. Ze sturen medewerkers aan, begeleiden en motiveren. Kortom: een goed functionerende leidinggevende is “goud” waard.

Tijdens de opleiding wordt een stevige basis gelegd van zaken die de leidinggevende in de dagelijkse praktijk tegen komt. Door de praktische inzet van de opleiding kan het geleerde direct in het werk worden toegepast.

De opleiding kan op verschillende niveaus worden ingezet (voorman-/vrouw, objecteider, rayonleider, regiomanager) en vindt plaats in het bedrijf van de opdrachtgever of op een andere locatie in de directe omgeving.

Onderwerpen zijn onder andere:

 • Je “dubbel” rol als leidinggevende
 • Verschillende manieren van leidinggeven
 • je kwaliteiten en emoties
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Begeleiding van nieuwe medewerkers
 • Ontwikkelen van je team
 • Communiceren
 • Daarnaast nog keuze onderwerpen, zoals
  • omgaan met ziekteverzuim
  • opstarten nieuwe projecten
  • Kansen signaleren en benutten
  • etc.