• Over Klantklik

  Klantklik streeft ernaar uw service medewerkers te ontwikkelen tot de “ambassadeurs” van uw bedrijf.

Over Klantklik

Een menselijk vliegwiel met geld als resultaat
Het belangrijkste resultaat van mijn werk vind ik dat de werkgever en de werknemer inzien dat ze gezamenlijk moeten werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat ik het inzichtelijk maak dat het misschien eerst een kostenpost lijkt om mensen te ontwikkelen, maar dat duurzame inzetbaarheid juist het vliegwiel wordt voor innovatie en ontwikkeling. De missie en strategie van een bedrijf wordt volbracht, wat zich uiteindelijk omzet in meer klantgerichtheid en een resultaat in geld.

Werken vanuit de branche

Door mijn ervaring met vakmensen in zware en in technische beroepen, betrek ik de juiste afdelingen, managers en collega’s bij het ontwikkelproces. Ik weet hoe de bedrijven werken waar ik trainingen geef. Ik begrijp de branche, weet hoe hun klanten denken en welke ontwikkelingen in de branche eraan komen. Hierdoor help ik bedrijven breder dan alleen op individueel of team niveau. Het voorkomt dat ik een eilandje binnen een bedrijf coach.

Onoverzichtelijke theorie praktisch maken

Ik nodig mensen uit over het onbewuste na te denken waar hun gedrag en houding vandaan komt. Praktijkmensen zijn dat niet gewend, ze zien er vaak tegenop om met iets theoretisch aan de slag te gaan. Neem de Roos van Leary, een actie-reactie model dat voor veel mensen onoverzichtelijk is. En als mensen de theorie wel begrijpen, dan betekent dat niet dat ze de stof kunnen toepassen. Dat is waar ik met hen aan de slag gaat. Zo zijn er meer onderwerpen op het gebied van feedback geven, inzicht in competenties krijgen, wat is je cirkel van invloed, etc.

Ook leidinggevenden worstelen met de theorie

Dit geldt niet alleen voor vakmensen. Directies en in de praktijk ‘opgeklommen’ leidinggevenden worstelen er ook mee. Ik herken de theoretische drempel vanuit mezelf en heb ermee geoefend. Al van jongs af aan vorm ik theoretische stof om tot iets praktisch, waardoor ik mee kan denken en het uit kan leggen. Hierdoor wordt de theorie ook voor de praktijkmensen helder en wordt het makkelijker voor hen om zich te ontwikkelen.

Helderheid scheppen tussen verschillende afdelingen

Omgekeerd komt het ook voor dat theoretisch ingestelde mensen complexe taal gebruiken en het niet vertaald krijgen naar de praktijk. Je kunt een fantastische missie formuleren, maar als je het niet kunt overbrengen naar je medewerkers, dan werkt het niet. Of bijvoorbeeld een financiële rapportage waar niemand iets van begrijpt. Ik sta graag tussen medewerkers en management in om naar twee kanten toe helderheid te scheppen.

 

 

Doelgroep

Alle medewerkers met klantcontact, maar zonder commerciële achtergrond, o.a.:

 • • Chauffeur
 • • Service monteur
 • • Rayon leiding
 • • Verhuizers
 • • Schoonmakers, Voorman
 • • Technische medewerkers
 • • Medewerkers op de binnendienst
 • • IT medewerkers

Mogelijke doelstellingen

 • • Begrip voor klantgerichtheid verhogen
 • • Representatief voorkomen verhogen
 • • Verhogen klant tevredenheid, intern en extern
 • • Genereren extra omzet
 • • Klachten behandeling verbeteren, ombuigen tot kansen
 • • Verhogen imago organisatie
 • • Zelfvertrouwen tijdens klantcontact verhogen