Over  Joke

Niemand verandert voor de baas of het bedrijf
Als mensen andere waarden hebben dan het bedrijf waar ze werken, dan zullen ze het moeilijk vinden zich aan de normen te houden. Het betekent niet dat ze dan ontslag moeten nemen. Het betekent wel dat je een ander type gesprek met ze aan moet gaan dan aanspreken op houding en gedrag. Vaak weten mensen zelf heel goed wat ze niet kunnen, fout doen of niet voor elkaar krijgen. Ik ben vrij direct en geïnteresseerd in mensen. Samen zoeken we naar het waarom achter gedrag. Ik improviseer graag als het betekent dat ik mensen in beweging krijg.

Goede vragen stellen leidt tot effectief luisteren
Goed luisteren betekent ook kijken naar non-verbale communicatie. Op welke toon wordt wat gezegd, op welk moment en op welke plaats? Mijn aanpak pas ik daarop aan. Het maakt uit of we elkaar spreken in een officieel overleg of bij de koffieautomaat. Vaak hoor ik iets anders dan er gezegd wordt. Pas bij doorvragen komt het echte verhaal naar boven.

Goede vragen stellen gaat vooraf aan effectief luisteren. Pas als mensen zich openen en vertellen wat ze echt denken en voelen, heb je een ingang tot verandering. Medewerkers vinden het fijn als er echt naar ze geluisterd wordt. Ze komen in een flow, waardoor ik nog meer de diepte in kan.

Onoverzichtelijke theorie praktisch maken
Ik nodig mensen uit over het onbewuste na te denken waar hun gedrag en houding vandaan komt. Praktijkmensen zijn dat niet gewend, ze zien er vaak tegenop om met iets theoretisch aan de slag te gaan. Neem de Roos van Leary, een actie-reactie model dat voor veel mensen onoverzichtelijk is. En als mensen de theorie wel begrijpen, dan betekent dat niet dat ze de stof kunnen toepassen. Dat is waar ik met hen aan de slag gaat. Zo zijn er meer onderwerpen op het gebied van feedback geven, inzicht in competenties krijgen, wat is je cirkel van invloed, etc.

Ook leidinggevenden worstelen met de theorie
Dit geldt niet alleen voor vakmensen. Directies van familiebedrijven en in de praktijk ‘opgeklommen’ leidinggevenden worstelen er ook mee. Ik herken de theoretische drempel vanuit mezelf en heb ermee geoefend. Al van jongs af aan vorm ik theoretische stof om tot iets praktisch, waardoor ik mee kan denken en het uit kan leggen. Hierdoor wordt de theorie ook voor de praktijkmensen helder en wordt het makkelijker voor hen om zich te ontwikkelen.

Helderheid scheppen tussen verschillende afdelingen
Omgekeerd komt het ook voor dat theoretisch ingestelde mensen complexe taal gebruiken en het niet vertaald krijgen naar de praktijk. Je kunt een fantastische missie formuleren, maar als je het niet kunt overbrengen naar je medewerkers, dan werkt het niet. Of bijvoorbeeld een financiële rapportage waar niemand iets van begrijpt. Ik sta graag tussen medewerkers en management in om naar twee kanten toe helderheid te scheppen.

Iedereen kan veranderen en ontwikkelen
Vakmensen denken vaak dat ze zich niet kunnen ontwikkelen. Men praat over zelfreflectie, maar heeft geen idee wat het betekent, wat de beslisruimte is en hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen. Medewerkers worden dan bewust onbekwaam en verliezen nog meer hun zelfvertrouwen omdat ze niet weten wat ze kunnen doen om zelf de regie te nemen. Ik laat ze zien dat iedereen kan veranderen en iedereen kan ontwikkelen.

Ik zet de oudere medewerkers op hun groene balk
Zeker nu er een grote vraag is naar mensen met praktijkkennis, is het zaak de oudere medewerkers aan te zetten en over hun groene balk te laten lopen. Door ze te helpen zelf te lopen. Door ze zelf de regie te laten pakken. Als ze hun eigenwaarde terug hebben, dan kunnen ze hun kennis, ervaring en talenten gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen. En de jongeren meenemen in dit proces.

Werken vanuit de branche
Door mijn ervaring met vakmensen in zware en in technische beroepen, betrek ik de juiste afdelingen, managers en collega’s bij het ontwikkelproces. Ik weet hoe de bedrijven werken waar ik trainingen geef. Ik begrijp de branche, weet hoe hun klanten denken en welke ontwikkelingen in de branche eraan komen. Hierdoor help ik bedrijven breder dan alleen op individueel of team niveau. Het voorkomt dat ik een eilandje binnen een bedrijf coach.

Een vliegwiel met geld als resultaat
Het belangrijkste resultaat van mijn werk vind ik dat de werkgever en de werknemer inzien dat ze gezamenlijk moeten werken aan duurzame inzetbaarheid. Dat ik het inzichtelijk maak dat het misschien eerst een kostenpost lijkt om mensen te ontwikkelen, maar dat duurzame inzetbaarheid juist het vliegwiel wordt voor innovatie en ontwikkeling. De missie en strategie van een bedrijf wordt volbracht, wat zich uiteindelijk omzet in meer klantgerichtheid en een resultaat in geld.

Voor meer informatie over wat mijn diensten zijn:

TrainingenDuurzame InzetbaarheidLoopbaanplanningACT – APK meting