Medewerkers die naast hun werk excelleren, ken jij ze ook?

Wat doe jij naast je werk? Heb jij dat wel eens gevraagd aan je medewerkers? In mijn coaching en bij mijn trainingen kom ik vaak tegen dat het groeipotentieel van mensen door leidinggevenden lager wordt ingeschat dan nodig is. Ik val soms bijna van mijn stoel af als ze antwoord geven op mijn vraag: Wat doe je naast je werk? Om het nieuwe jaar goed te beginnen stel ik voor dat jij met je medewerkers in het nieuwe jaar een ander gesprek aangaat. Stel de vraag: Wat doe jij naast je werk?

Ik wil ze niet de kost geven

Het is goed dat ik ze niet de kost hoef te geven. Sterker nog: ik vind het hoopgevend dat zoveel mensen tot meer in staat zijn dan ze ingeschat worden. Zo had ik een gesprek met een potentieel teamleider in de schoonmaakbranche. Zijn leidinggevende twijfelde of hij wel een team kon aansturen. Aan mij werd gevraagd of ik een inschatting van hem wilde maken door middel van een APK-meting en een coachgesprek. Uit zijn meting bleek dat hij de capaciteit zeker in zich had om teamleider te worden.

Mensen die naast hun werk excelleren

Op mijn vraag wat hij naast zijn werk deed, ging hij los. Voor familie en vrienden stond hij klaar om feesten te organiseren. Waaronder ook trouwerijen waar meer dan 300 man voor uitgenodigd werden. Cateraar, de band, vervoer, alles wat die dag op tijd en goed moest verlopen, organiseerde hij. Vaak werd er door meerdere vrouwen in de familie gekookt. De afstemming tussen hen leidde hij in goede banen.

En dat niet vertellen op hun werk

Op mijn vraag waarom hij dit niet als ervaring meldde bij zijn leidinggevende, zei hij dat dit in zijn privéleven gebeurde. Het kwam erop neer dat hij onzeker was geworden op zijn werk na een incident in het verleden. Wat hij privé deed, was geen werk, dus noemde hij het niet. En daar gaat het vaker fout bij de inschatting van mensen. Twijfel jij na dit voorbeeld nog of deze medewerker het wel in zich heeft om leiding te geven aan een team van vijf mensen?

De vraag stellen biedt kansen

Het doorvragen naar wat mensen naast hun werk doen, leidt tot kansen. Neem Piet, een oudere medewerker van wie de directie van een bedrijf zei dat hij het niet in zich had om contact te maken met klanten. Beter was het dat niet van hem te vragen, was de algehele conclusie. Ik mocht wel een APKmeting bij hem afnemen. Niet alleen kwam uit zijn test dat hij de competenties voor klantcontact wel had, in ons gesprek vertelde hij enthousiast dat hij op de voetbalclub meerder jongerenteams traint. Deze man traint en coacht pubers, niet de gemakkelijkste leeftijd, maar is op zijn werk niet in staat contact te maken met klanten. Geloof jij dat?

Om mensen aan te krijgen richting verandering

Of neem het voorbeeld van de medewerker die op zijn werk zijn mailbox nooit opende en tegen mij bekende dat hij nerveus was bij het idee dat hij een computer moet gebruiken om de test te doen. Hij was verbaasd dat het werken met een computer niet ingewikkelder, zelfs gemakkelijker is dan het met bedieningspanelen monteren en editen van filmpjes, wat hij in het weekend doet voor een regionale nieuwszender. Er was nooit een gesprek gevoerd met deze man over wat hij deed naast zijn werk. Men nam aan dat hij nooit een computer of handheld zou kunnen gebruiken.

Voer een ander gesprek

Nu lijkt het alsof bovenstaande voorbeelden extreme voorbeelden zijn, maar dat is niet zo. Ik kan er zo nog meer opschrijven die ik tegen ben gekomen. Het leuke is dat als je er eenmaal achter bent dat iemand meer kan dan je denkt, de gesprekken anders worden. Mensen zijn trots op wat ze kunnen. Het is een illusie dat mensen privé een ander persoon zijn dan op hun werk.

Trotse mensen willen zelf ontwikkelen

Trotse mensen zorgen dat ze zich nog meer gaan ontwikkelen. Trotse mensen blijven op hun groene balk staan en ontwikkelen mee met de tijd. Begin makkelijk door aandacht te schenken aan wat mensen nog meer doen naast hun werk en vertaal dat naar hoe ze dat in het werk toe kunnen passen.

Stel de vraag!

De medewerker die de filmpjes monteerde, kon ineens ook de stap maken naar het gebruik van de handheld in zijn werk. Het schoonmaakbedrijf heeft er een zeer gekwalificeerde teamleider bij en de voetbaltrainer wordt door zijn baas voortaan ingezet bij klantcontact.

Wat doe jij naast je werk?

Schenk je aandacht aan wat mensen nog meer doen naast hun werk, dan wordt het makkelijker een echt gesprek aan te gaan en medewerkers duurzaam in te zetten. De meeste mensen zijn volwassen en in staat volwassen keuzes te maken. Stop als werkgever met pamperen en invullen voor de ander. Ontdek in het nieuwe jaar onbekende talenten bij je medewerkers en vraag: Wat doe jij naast je werk?

Of bel mij. Dan stel ik de vraag voor jou!

Vind je het lastig het gesprek aan te gaan of wil je dat iemand objectief de competenties van medewerkers in kaart brengt? Neem contact met mij op. Ik ga graag het echte gesprek met je aan!

~ Joke Kruijf

Meer informatie over mijn trainingen en de subsidieaanvraag duurzame inzetbaarheid vind je op mijn websitewww.klantklik.nl/duurzaam-inzetbaar

About the Author