Duurzame Inzetbaarheid

Heb jij medewerkers die in beweging moeten komen, omdat:

  • Hun baan niet toekomstbestendig is;
  • Ze fysiek niet tot hun pensioen het zware werk kunnen doen;
  • De veranderingen in de maatschappij dat nu eenmaal van het bedrijf vragen?

En vraag jij je af hoe je jouw medewerkers ‘aan’ krijgt, zodat ze duurzaam inzetbaar worden?

Mensen veranderen niet voor de baas of voor het bedrijf. Een zestiger niet, een veertiger niet, en een dertiger ook niet. Verplicht veranderen werkt daarom niet. Pas als mensen begrijpen waarom ze zelf duurzaam inzetbaar moeten willen zijn, gaat er een knop om.

Intrinsiek motiveren om te veranderen

Medewerkers moeten snappen dat hun leven niet ophoudt bij pensionering. Dat er meer voor ze inzit dan de tijd uitzingen tot hun pensionering. Ze moeten inzien waarom het voor henzelf belangrijk is om op de groene balk van duurzaamheid te blijven staan. Pas dan zijn ze intrinsiek gemotiveerd te veranderen. En als je het goed doet, dan nemen ze de jongere medewerkers mee in het proces.

Duurzame inzetbaarheidDuurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker

We leven in een steeds sneller veranderende wereld. Bedrijven zijn daarom voortdurend in beweging en de functies waar mensen in zitten veranderen continu mee. Zeker nu er een grote vraag is naar mensen met praktijkkennis, is het zaak alle medewerkers aan te zetten en over hun groene balk te laten lopen.

Klantklik helpt mensen zelf te lopen

Door mensen te helpen inzicht te krijgen in hun werkvermogen en hun talenten ontstaat er overzicht en zelfvertrouwen. Dankzij de APK-meting kunnen medewerkersweten zelf veel beter hun doelen bepalen. Ze zien minder belemmeringen of weten er beter mee om te gaan. Het voelt dan niet meer als verplicht veranderen voor het bedrijf, maar als een keuze om te ontwikkelen en het echt zelf te gaan doen. Op deze manier krijgen mensen hun eigenwaarde terug. Ze kunnen hun kennis, ervaring en talenten gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen.

Bij duurzame inzetbaarheidstrajecten zet Klantklik de APK-meting in om kwaliteiten van medewerkers in kaart te brengen. Bij verandertrajecten en individuele coaching helpt de APK-meting om de medewerker inzicht te geven en daardoor ‘aan’ te krijgen.

Meer over APK-meting

Intrinsiek motiveren is ook belangrijk bij grote verandertrajecten

Het veranderen van de bedrijfsstructuur is niet voldoende als het gaat om duurzaamheid. Het verplaatsen van poppetjes helpt ook niet. Verandertrajecten kunnen alleen slagen wanneer niet alleen de structuur van het bedrijf verandert, maar de cultuur van het bedrijf ook mee verandert. Dit lijkt logisch en een simpel traject, maar schijn bedriegt. Veel bedrijven ervaren het veranderen van de bedrijfscultuur als lastig en langdurig. Dat komt omdat een verandertraject meestal niet begint bij investeren in de individuele mens. Dat is wel nodig wil je slagen.

Pas als onbewust gedrag bewust wordt veranderen mensen

Wanneer we kijken naar de Pyramide van HRM ( Human Resource Management) naar HBM (Human Being management) wordt duidelijk dat er naast structuur en cultuur nog een fundamentele laag is die aandacht behoeft, namelijk natuur. Het gaat hier om de individuele mens met zijn bewuste en nog belangrijker, zijn onbewuste gedrag. Dit is de laag waar een verandertraject moet starten om succesvol te kunnen worden. Dit is ook de laag waar je moet beginnen als je medewerkers ‘aan’ wilt krijgen om duurzaam inzetbaar te worden. Dit is de laag waar Klantklik zich op richt in al haar trainingen.

Help mij medewerkers aan te krijgen

Ontwikkelen van mensen betaalt zich uit in klinkende munt

Investeren in ontwikkeling van mensen lijkt een kostenpost. Het tegendeel is waar, mits je investeert in de juiste trainingen. Dan betekent investeren in ontwikkeling juist een vliegwiel voor innovatie. De missie en strategie van een bedrijf worden geleefd, wat zich omzet in meer klantgerichtheid, persoonlijke groei en winst voor het bedrijf.

Het goede nieuws: ontwikkelen van mensen kan met subsidie

We leven in een maatschappij waarin een leven lang leren noodzakelijk is. Een bedrijf hoeft de kosten voor ontwikkeling van medewerkers niet alleen te dragen. Er zijn zowel Europese als Nederlandse mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Er is veel meer mogelijk dan je nu misschien denkt. Klantklik kan je helpen met advies en het aanvragen van subsidie.

Ik wil horen wat er mogelijk is

Met Klantklik aan de slag voor duurzame Inzetbaarheid

Klantklik biedt verschillende soorten trainingen aan. In groepsverband als individueel. Je kunt zelfs de verplichte code 95 training inzetten om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Afhankelijk van de klantvraag zijn er verschillende mogelijkheden om te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

‘Door mijn ervaring met vakmensen in zware en in technische beroepen, betrek ik de juiste afdelingen, managers en collega’s bij het ontwikkelproces. Ik weet hoe de bedrijven werken waar ik trainingen geef en trajecten begeleid. Ik begrijp de branche, weet hoe hun klanten denken en welke ontwikkelingen in de branche eraan komen. Hierdoor help ik bedrijven breder dan alleen op individueel of team niveau. Het voorkomt dat ik een eilandje binnen een bedrijf coach.’

Joke