Door automatisering partner worden van je klant

Veel bedrijven investeren in automatisering, zodat processen efficiënter verlopen. Automatisering levert tijdwinst op en dat gaat vaak ten koste van banen voor medewerkers. In plaats van een focus leggen op tijdwinst kun je door automatisering partner worden van je klant. Je krijgt een schat van informatie die de klanttevredenheid ten goede komt, mits je deze op de juiste manier gebruikt.

Het vraagt analyse van beschikbare informatie

Schoonmaakbedrijven hebben bijvoorbeeld veel meer informatie dan ze gebruiken. Vaak zit er in een zeepdispenser een sensor die bijhoudt hoe vaak de dispenser gebruikt wordt. Daardoor weten de schoonmakers welke dispenser bijgevuld moet worden en welke niet. De meeste bedrijven analyseren deze informatie niet, laat staan dat ze het met hun klant delen. Automatisering leidt in dat geval alleen tot tijdwinst en dat is zonde. Het is een kans op meer klanttevredenheid.

Op een manier die voor de klant interessant is

Voor het schoonmaakbedrijf is het daadwerkelijke gebruik niet op dezelfde manier interessant als voor zijn klant. Als handen wassen vanuit hygiëne-afspraken of wetgeving verplicht is, dan kan immers ook eenvoudig berekend worden hoe vaak de dispenser per afdeling gebruikt moet worden. Als een medewerker met de klant om tafel gaat om de informatie over het daadwerkelijke gebruik te bespreken, krijgt de klant inzicht welke afdeling binnen zijn bedrijf voldoet aan de eisen, en welke afdeling aandacht nodig heeft.

Waarom delen?

Fastfoodbedrijven komen bijvoorbeeld regelmatig langs bij toeleveranciers (audit) om na te gaan in hoeverre het bedrijf zich houdt aan hygiënevoorschriften. Hoe makkelijk is het dan voor jouw klant als hij patatbakker is en stuurinformatie krijgt waarmee hij kan aantonen dat zijn bedrijf aan de eisen voldoet. En er vooraf op aan kan sturen dat de afdelingen aan de eisen voldoen, waar het nu nog niet het geval is. De informatie over het gebruik van de zeepdispenser is voor de patatbakker veel interessanter dan het voordeel dat hij geniet als de schoonmaak efficiënter en goedkoper kan werken.

Uitbreiding van dienstverlening

Als schoonmaakbedrijf breid je je dienstverlening uit door de informatie te analyseren en te delen. Daarvoor moet je op een andere manier met je klant in gesprek. Je breidt je service tenslotte uit. En als je medewerkers leert het bedrijf van je klant te begrijpen, dan kan jouw medewerker ook op de werkvloer signalen opvangen die van nut zijn en deze bespreekbaar maken. De medewerkers moeten wel leren hoe ze op een andere manier hun klantgesprekken voeren en het lef hebben dat ook daadwerkelijk te doen. Vaak wordt hun werk er leuker door en blijken medewerkers stappen te zetten richting duurzame inzetbaarheid. Zij zien opeens meer het nut om zichzelf te ontwikkelen, Een win-win situatie.

Kansen voor dienstverlening

Door automatisering creëer je andere kansen voor je bedrijf. Het is zonde als je deze laat liggen. Je komt opnieuw in gesprek met je klant en je kunt meer inspelen op mogelijkheden tot het leveren van een extra service. Als je het thema goed begrijpt, dan kun je de klant gericht adviseren met de informatie die je dankzij automatisering krijgt en kun je je investering terugverdienen.

Partner worden van de klant

Het is niet voldoende de informatie te delen. Juist door het bedrijf goed te begrijpen, de informatie te interpreteren en daarover te communiceren maak je het verschil. Dan bied je meer waarde aan je klant en kost automatisering geen banen. Sterker nog, dan gaat automatisering zelfs meewerken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Anders kijken

Het betekent wel dat je anders moet kijken naar wat nu gangbaar is binnen branches. Wil je hier meer over weten? Ik ga er graag met je over in gesprek.

~ Joke Kruijf

 

Meer informatie over mijn trainingen en de subsidieaanvraag duurzame inzetbaarheid vind je op mijn websitewww.klantklik.nl/duurzaam-inzetbaar

 

About the Author